Levél a szárdiszi gyülekezethez

Bevezetésül néhány szó:

A 7 gyülekezet levelei, amelyet János apostol Patmosz szigetén látomásban kapott az Úrtól, fontos tanításokat, figyelmeztetéseket hordoznak. Ezek konkrét gyülekezetek voltak, amelyeknek akkori konkrét helyzetükben szólt Jézus üzenete. Sajnos azóta mind meg is szűntek (ahogy Jézus figyelmeztette is őket erre). Ma viszont egy török IPHC-s pásztor arra kapott elhívást, hogy újra plántálja ezeket a közösségeket!

Ez a hét üzenet azonban általános érvényű volt akkor is, sőt azóta is, mert sokféle gyülekezet állapotát írhatja le. Watchman Nee megértése szerint ez 7 üzenet 7 egyháztörténeti korszakról is beszél. Ebbe most nem mennék bele sokkal részletesebben, akár így van, akár nem, nagyon sok igazság van benne. Mindenesetre az első három szerinte az első századok gyülekezeteiről szól, az utolsó négy viszont a végidők gyülekezeteiről, hiszen ezeknek mondja csak Jézus, hogy visszajön hozzájuk. Úgy gondolta, hogy ez a négy közösségi forma létezni fog Jézus visszajövetelekor, az elragadtatáskor.

Watchmann Nee értelmezése szerint az négy egyháztörténeti korszak, amely az üzenetekben szerepel:

 • Thiatira: a katolikus egyház
 • Szárdisz: a protestáns egyházak – valódi ébredésnek indultak, de a lendület utána elhalt
 • Filadelfia: az igazi, testvéri szeretetre épülő élő közöség – szeretnénk mi is ilyen gyülekezetet építeni! „Ebben” a gyülekezetben találjon minket Jézus, amikor visszajön!
 • Laodícea: a tulajdonképpeni „biznisz” egyházak J – gazdagok, és nagyon meg vannak magukkal elégedve, csak hogy épp Jézus nem „jár” oda, az ajtó előtt kopogtat bebocsátásra várva

Ebből mi ma a szárdiszi gyülekezetről beszélünk. Nézzük meg, mit tanulhatunk ma a szárdiszi gyülekezet leveléből:

Jelenések 3;1 – 6

A szárdiszi gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek. Emlékezz vissza azért, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg! Ha azért nem vagy éber, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök hozzád. De van néhány neved Szárdiszban, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók rá. Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

 1. Élőnek mondják, de ez nem a valóság… – valójában halott.

Más fordítás szerint: „Arról vagy híres, hogy élsz” – lehet, hogy valamikor tényleg élő gyülekezet volt.

 • Mit jelent az, hogy „élő”? Milyen a valódi élet? Tele energiával, mozgásban van, tevékeny… Ahol élet van, ott állandó változás is van, és emiatt némi rendetlenség – mint ahol kis gyerekek vannak egy lakásban. A rendre szükség van, de nem lehet öncél. Igazi teljes, változatlan rend csak a temetőben van – a halottak nem okoznak gondot.
 • Ez a gyülekezet halott valójában, mert ha cselekszik is, annak nincs élő háttere, csak megszokás… Minden kiszámítható, változatlan, „rendezett”, szabályos – mi ezt így szoktuk…

A vallásosság!

A mi gyülekezetünknek is volt egy olyan időszaka, amikor a múlt nagy ébredésére büszkélkedtünk, de a jelen élettelen és sivár volt. Kiábrándító volt az első évem, amikor Debrecenben elkezdtem a szolgálatomat. Mindenkitől azt hallottam: bezzeg 1974-ben… Az a gyülekezet akkor az egész országra kiható ébredési központ volt. Ebből azonban semmi sem maradt, csak a „kegyelettel őrzött, dicső múlt” emléke. Sajnos, nagyon hamar előállhat a helyzet, hogy valaki Szárdiszba járjon…L Istent pillanatnyilag nem a dicső múltad érdekli, hanem hogy mit teszel a JELENBEN.

Az első ifitáborban, amit tartottam, kiderült, hogy még egyikük sincs betöltve Szent Szellemmel. Félretéve az eredeti üzenetemet, erről kezdtem beszélni nekik. Mikor imádkozni kezdtem értük, csüggedten mondták: már annyian imádkoztak értük, és semmi sem történt. Ezért hát egyenként fél órát beszélgettem velük, helyreállítva a reménységüket, aztán elküldtem őket, hogy imádkozzanak a tábor körül a betöltekezésért. Sorra jöttek később vissza, boldogan beszámolva, és örvendezve a Szent Szellem frissen megtapasztalt jelenlétében.

A szárdiszi gyülekezetnek élőnek kellene lennie, büszke is rá, hogy ő az, illetve úgy hívják, ez a híre…, de valójában teljesen halott és üres! Ismered-e ezt az állapotot? Csak a büszkeség maradt, a múlt nagyjainak emlegetése, de a jelen sivár és értelmetlen. Képmutatás van, vallásos formulák, esetleg pótcselekvések, intrikák, hatalmi harcok, de őszinte hit nincs…

 • A vallásosság Istent a cselekedetivel akarja kifizetni.
 • A vallásosság önmagát a megszokott cselekedeteinek gyakorlásával nyugtatja meg
 • A vallásosság utálja, ha valami élő előkerül, és mindig zavarja és üldözni fogja. (Lásd: farizeusok és Jézus)…
 • A vallásosság mindig a test cselekedeteit gyakorolja és kiborul a szellem általi dolgoktól!

 

 1. A szárdiszi gyülekezet azonban nem volt teljesen csak vallásos…

Vannak, akik élnek és nem halottak. Jézus őket is azonnal észreveszi és értékeli! Isten olyan csodálatosan tud bennünket értékelni, Ő mindent lát és sohasem skatulyáz be bennünket. Mi lehet, hogy leírnánk már közösségeket, mert a többséget, vagy csak a hangosabbakat látjuk és érzékeljük, de nem látjuk át teljesen a mélységekig a dolgokat. Ezért kell vigyáznunk arra, hogy ne ítélkezzünk senki felett, mert nem vagyunk mindentudók, egyedül csak az Úr az!

Vannak élők Szárdiszban is! Az Egyszerű Fordítás megfogalmazásában:

„A szárdiszi gyülekezet angyalának ezt írd:

Ezt üzeni az, akinél Isten hét Szelleme és a hét csillag van: „Jól ismerem mindazt, amit teszel, és tudom, hogy élőnek hívnak, pedig valójában halott vagy. Ébredj fel! Erősítsd meg azt, amiben még van élet, mielőtt meghalna, mert amit eddig tettél, azt Istenem hiányosnak találta. Emlékezz vissza arra, amit hallottál és elfogadtál — vedd a szívedre, és engedelmeskedj annak! Változtasd meg a szívedet és az életedet! De ha nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában.

Vannak azonban néhányan közöttetek Szárdiszban, akik tisztán megőrizték a ruhájukat. Ők velem együtt járnak majd, mert méltók rá. Aki győz, az fehér ruhát viselhet, és nem húzom ki a nevét az Élet Könyvéből, hanem kihirdetem Atyám és angyalai előtt, hogy ez a győztes hozzám tartozik! Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek!”

Itt is látjuk: valójában halott vagy… Mi a megoldás? Istennek minden helyzetben van megoldása. Nem csak ítéletet mond, sosem hagy minket úgy, a rossz állapotunkban.

A még élőket szólítja meg, hiszen a halottakhoz hiába szólna:

 1. Légy éber! Kelj fel! Ébredj fel!

Vigyázzatok, ne engedjetek, hogy titeket is magával ragadjon a haldoklás folyamata. Ragaszkodjatok az élethez! Emlékezzetek vissza, milyen volt a régi, élő állapot, de ne a nosztalgia miatt, hanem hogy újra visszatérjen az élet, és feléledjenek azok, akikben még van rá fogadókészség.

Honnan jön az Élet? Az élet Istenből és a Vele való kapcsolatból fakad. Legyen benned élet! Ezt úgy tudod elérni, ha keresed az Urat, figyelsz rá, ápolod vele a kapcsolatot!

János 17; 3

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Megismerés… Az Istennel való kapcsolat, és a házassági kapcsolat alapvető jellemzője is. Isten folyamatosan változik, minden új helyzetben új felismerésekkel ajándékoz meg, általában nem cselekszik ugyanúgy, mint előzőleg. Milyen csodálatos Isten lényének a gazdagsága! Kimeríthetetlen! Lehetőségünk van egyre mélyebben megismerni őt, és így egyre frissebben és gazdagabban működhet bennünk az Ő Élete. Ha csak a tegnapi felismerésre támaszkodunk, és nem vagyunk szomjasak és nyitottak az újra, eltűnhet az élet.

Olyan ez, mint a házasság: ha nem ápolod, elszürkül és teljesen eltűnik belőle az élet. A házasság egyik fontos jellemzője a szerelem! J Nem igaz, hogy a házasságból az idők folyamán el kell tűnni a szerelemnek. Valójában lehetőségünk van arra, hogy a kezdeti vonzalom egyre mélyebb és tartalmasabb legyen, mert a közösen átélt harcok és örömek nyomán elmélyül a kapcsolat, és egyre bensőségesebb megismerésre épül. Ha ez nincs jelen, akkor itt az ideje felébredni!

Az Úrral való kapcsolatnak ugyanúgy jellemzője a forró szenvedély! Ha nincs jelen, ideje felébredni! Ápold a kapcsolatot! Tölts időt Istennel, imában, igeolvasásban, úgy hogy közben az élet forrásaként tekintesz rá… Az élet és a szenvedély fenntartásában sokat segíthet a gyülekezeti közösség, a dicsőítés. Tápláljuk és erősítsük egymásban az életet!

Mi a következő lépés:

4 Ha mi magunk már „felébredtünk”, akkor itt az ideje, hogy „ébredést csináljunk”

Több alkalommal jártam a londoni Hillsong gyülekezetben, és módom nyílt beszélgetni vezetőkkel is. Az egyik ilyen alkalommal izgatottan kérdeztem: Ugye ti is várjátok az ébredést? Az illető elgondolkozott, és azt mondta: Mi nem várjuk az ébredést, hanem csináljuk!

Hogy lehet ébredést csinálni? Úgy, hogy aktívan benne vagy a gyülekezet életében! Szolgálsz mások felé! Imádkozol és hívsz újabb és újabb embereket a gyülibe. Mindenképpen kész vagy arra, hogy segítsd, hogy mások is megteljenek élettel!

Zsidó 10; 23 – 25

Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

A reménység hitvallása! Nem csak elméleti hittételekből áll az életünk. A hitünk reménységre buzdít! Régen nem értettem a Miatyánk szavait. De amióta megtértem, ez jelenti nekem a legtöbbet. Jézus azt mondta: „Akartok jól imádkozni? Akkor így kezdjétek: „Édes apukánk!” A reménységünk alapja, hogy megismertük Istent, és ezért tudjuk, hogy jót tervezett az életünkkel kapcsolatban.

Na, ez az igazi ébredés! Amikor egy közösség megtelik reménységgel és elkezdünk jót várni! Azt várjuk, hogy Isten jót hoz elő az életünkben, a gyülekezetünkben. Várjuk, hogy Isten előre vigye a közösségünket, hogy emberek megtérnek közöttünk, hogy ébredés részesei leszünk – ÉS NEM ADJUK FEL! Ne csak valami külső történésre várj, hogy elinduljon az ébredés, amibe aztán majd te is bekapcsolódhatsz. Indítsd el te magad a magad területén!

Hogyan tekintesz a saját gyülekezetedre? Hányan és hányan mentek már el ebből a közösségből, mert nem volt reménységük a gyülekezetre nézve? Volt egy időszak a régi gyülekezetemben, ahol megtértem, amikor sokan elégedetlenek lettek a gyülekezet állapotával, és elmentek, köztük sok barátom is. Végül egy egészen közeli barátom döntött így: „Ebben a gyülekezetben nem lesz már semmi jó változás, itthagyom!” Kétségbeesésemben írtam egy tíz oldalas levelet a pásztoromnak, hogy mi mindenen kéne szerintem változtatni. Néhány nap múlva felhívott. Nem azért, hogy közölje, ki vagy rúgva (amit vártam). Azt mondta: „Elolvastam a leveledet, és mindenben igazad van. Szeretnék változtatni ezeken. Részt vennél-e ebben a munkában, hogy segíts?” Rá egy év múlva minden megváltozott, amiről írtam. Nem lett tökéletes a gyülekezet, de meglett a gyümölcse annak, hogy maradt reményem. A többiek feladták a reményt, mielőtt komolyan tettek volna valamit a változásért.

Ha van bennünk reménység hitvallása, akkor örömmel nézünk a jövő elébe. Nagyszerű jövőt látunk a gyülekezetünk előtt! Miért? Mert olyan nagyszerűek a vezetőink? Reméljük! De valójában nem bennük bízunk, hanem az Örökkévalóban!

Jer 17:5-8 Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, …Olyan lesz, mint bokor a pusztában: nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét.

 • Ha emberekben bízol, akkor végül depressziós leszel…
 • Ha azonban az Úrban bízol, akkor a legkilátástalanabb helyzetben is virágozni fogsz! mint az a néhány ember, aki élő maradt Szárdiszban, akik nem engedték, hogy lekorlátozza őket a gyülekezet állapota. Ragaszkodtak Istenhez, folyamatosan megújultak az Ő személyes megismerésében.

És, ha így van, akkor már kész is leszel másokra figyelni, másokat bátorítani, felemelni, segíteni! A közösség jövőjén dolgozni! Hirdesd az evangéliumot, hívd el őket a gyülekezetbe. Teljen meg a gyülekezet, csináljunk problémát a pásztornak, hogy hogyan fogja majd leültetni őket.

Aki győz…

A győzelem, a fehér ruhában való járás ezek szerint az élettel teli, ébredésben lévő gyülekezetet jelenti. Szóval a győzelem nem az, hogy kihúztuk valahogy Jézus visszajöveteléig! Nem! MOSTmennyire akarod megismerni Istent, mennyire ragaszkodsz hozzá.

„nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek.” Nem az volt a probléma, mit tettek, vagy mit nem, hanem hogy nem volt élet bennük, nem az Istennel való bensőséges kapcsolat mozgatta őket. Isten nem hibátlan cselekvést vár tőlünk. Nem az elvégzett teljesítményemre kérdez rá, nem ez lesz a kérdés. Azt nézi, hogy mi van a szívünkben, milyen szívvel éljük az életünket.

A győzelem azt jelenti, hogy mi magunk ébredésben vagyunk, és ezt terjesztjük a közösségünkben, a városunkban, és mikor Jézus visszajön, ilyen munkában fog találni bennünket! Boldog az a szolga, akit Jézus ilyen munkában talál, amikor visszajön. Ha így vagyunk, mindegy mikor jön vissza, nem tudjuk, de nem is kell pontosan tudnunk.

Erre a győzelemre hív minket ez a levél!

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár