Laodicea – az Egód uralkodjon, vagy Jézus, döntsd el

Jel 3: 14-22 A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. (Mindenkit) Akit én szeretek (kedvelek), megfeddem (rábizonyítom, és rendreutasítom), és megfenyítem: igyekezz (légy buzgó, lelkes) tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!

Ez az üzenet a legdrámaibb a hét közül, amely a gyülekezeteknek szól a Jelenések könyvében. Hogy igazán érzékeljük az üzenetben rejlő feszültséget, bemutatnám egy másik fordításban is. Van egy bibliatudós, Eugene Peterson, aki készített egy fordítást a Bibliához ezzel a címmel: “The Message”, vagyis “Az üzenet”. Addigra már nagyon sok bibliafordítás készült angol nyelven, Peterson tehát elhatározta, hogy olyan bibliafordítást fog készíteni, amely a szövegben rejlő üzenet erejét hangosítja ki, hogy ne tudjunk a sorokon csak úgy végigfutni, hanem úgyszólván üssön mellbe minket az üzenet ereje. Így hangzik tehát a laodiceai üzenet ebben a fordításban:

Írj Laodiceába, a Gyülekezet Angyalának. Ezt üzeni Isten Igenje, a Hűséges és Pontos Tanú, Isten teremtésében az Első:

Ismerlek téged kívülről-belülről, és nem igen találok kedvemre valót. Se hideg, se forró nem vagy –lennél inkább akár hideg, akár forró! Poshadt állóvíz vagy. Hányni tudnék tőled. Így hencegsz: „gazdag vagyok, a magam erejéből lettem az, senkitől sincs szükségem semmire”; és nem veszed észre, hogy valójában szánalmas, vak koldus vagy, rongyos ruhájú hajléktalan.

Megmondom, mit kell tenned: tőlem vedd az aranyad, olyat, amit az ötvös tüze finomított tisztává. Akkor gazdag leszel. Tőlem vedd az öltözéked, Mennyben tervezett ruhákat. Épp eleget járkáltál félmeztelenül. És tőlem vegyél gyógyírt a szemedre, hogy képes legyél látni, valóban látni.

Akiket szeretek, azokat számadásra hívom – ösztökélem őket, helyreigazítom, és irányítom, hogy a legjobbat hozzák ki az életükből. Talpra hát! Hátra arc! Futás Isten nyomában!

Nézz rám. Itt állok az ajtó előtt. Kopogtatok. Ha meghallod, hogy szólítalak, és kinyitod az ajtót, belépek hozzád és vacsorához ülök veled. A győztesek velem ülnek az asztalfőn, ahogy én is, miután győztem, kitüntetetett helyet foglaltam el az Atya oldalán. Ez az én ajándékom a győzteseknek!

Ébren vannak a füleid? Hallgass ide. Hallgasd a Szél szavait, a Szellem fúj át a gyülekezeteken.

Mindenkinek szól

Talán ennek a megfogalmazásnak a végével kezdeném. Furcsán hangzik: „hallgasd a Szél szavait”. Az eredeti nyelvben rokon kifejezések a szél és a szellem; de amire igazán felhívta a figyelmemet ez a megfogalmazás, az az üzenet legvége. Nem egyes számban „a gyülekezetnek” szól, hanem „a gyülekezeteknek”. Mindegyik üzenet így végződik, tehát ez a 7 üzenet minden gyülekezetnek tartalmaz mondanivalót, nem csak a konkrét címzettnek. Isten Szelleme átjárja az egész egyházat, folyamatosan beszél a hívőknek, és különösen a gyülekezetek vezetőinek. Nem hiszem, hogy a mi gyülekezetünk ugyanolyan állapotban van, mint az akkori laodiceai; ennek ellenére nagyon sokat tanulhatunk belőle. A laodiceai gyülekezet ugyanis olyan volt, mint az állatorvosi beteg ló: rengeteg rossz összegyűlt benne, ami egy keresztény gyülekezetben előfordulhat, ugyanakkor semmi olyan nem volt, amit Jézus értékelni tudott volna. Isten Szelleme valószínűleg már régóta próbált üzenni nekik. Az, hogy Jézus ki volt zárva a gyülekezetből, azt jelenti, hogy a gyülekezet már régóta nem volt hajlandó figyelni Isten Szellemének a figyelmeztető szavaira. Így került sor arra, hogy Jánoson keresztül egy végső figyelmeztetés küldjön Jézus.

Jézus az ajtón kívül

Megdöbbentő olvasni az üzenet vége felé, hogy Jézus kopogtat és bebocsátást kér; ez azt jelenti, hogy a gyülekezet Jézus jelenléte nélkül működött Hogy lehetséges ez? Mi történhet egy olyan gyülekezetben, ahol Jézus nincs jelen, nem ő uralkodik? A válasz ugyanolyan megdöbbentő amilyen egyszerű: ha nem Jézus uralkodik, akkor az emberi Ego uralkodik. Ilyen gyümölcsei vannak, ha emberi Ego veszi át Jézus helyét: önelégültség (gazdag vagyok), önteltség (a magam erejéből lettem az), megkeményedés, ellenállás a fejlődéssel, a megszentelődéssel szemben (senkitől sincs szükségem semmire). Az üzenet nem részletezi, hogy mi minden történt a gyülekezetben, csak következtetni lehet. Ugyanis minden gyülekezetben előfordulnak helyzetek, jelenségek, ahol az Ego kezd uralkodni, és ezeknek mindig megvan a szomorú következménye. Könnyű más felekezetek betegségeit kipellengérezni, de a mi felelősségünk arról szól, ami köztünk történik. Ahogy van katolikus, református, baptista, úgy van szabadkeresztény „laodiceaság” is. A laodiceaiak feltehetőleg őrizték a dicső múlt emlékét, hiszen 40 éve, amikor létrejött, ebben a gyülekezetben még valódi, szárnyaló élet működött. Pál apostol és munkatársai szolgáltak ott, kiáradt Isten Szelleme. Még voltak idősebbek, akik személyesen élték át mindezt, de a fiatalabbak is sokat hallhattak róla. Minden keresztény felekezet ünnepli a múltjának áldott emlékeit, amitől egyáltalán létezik.

Ahol az Ego uralkodik

Egy gyülekezet (ahogy egy hívő is) tud működni Jézus nélkül, sajnos, és fenn tud tartani egy olyan látszat-kegyességet, ami saját felfogása szerint kielégítő. Közben azonban az emberek egyre üresebbek lesznek, és egyre többet sérülnek. Az ilyen gyülekezet vagy szétesik, és a tagok szétszélednek (ma már ez gyakrabban történik, mert nem egyetlen gyülekezet van egy városban, mint akkoriban), vagy fennmarad egy torz, beteges formában. Ez nagyon hasonlít egy diszfunkcionális család működéséhez, ahol a tagok, főleg a gyermekek, felvesznek egy torz viselkedésformát, hogy elviseljék a részeges dühöngő apát, vagy a szülők folytonos veszekedését, stb. Semmi sem oldódik meg, nincs őszinte kommunikáció, csak egy mesterségesen fenntartott, „ez legalább még valamennyire elviselhető” állapot, ahol mindenki eljátssza a magára osztott szerepet ebben a szomorújátékban.

Sajnos hozzá lehet szokni ahhoz, hogy egy gyülekezetben klikkharcok vannak, hogy egyesek saját személyes hatalmi struktúrájukat építik, kontrolláló módon uralkodnak másokon, miközben az emberek valódi problémáival nem törődnek. Elhangoznak kegyesen hangzó, de valójában semmitmondó igehirdetések, elvész Isten Igéjének életet formáló ereje. Álproblémákon éles viták folynak, miközben a valódiak szőnyeg alá vannak söpörve. Mivel nincs felülről való vigasztalás, megerősítés, az emberek kompromisszumokat kötnek a bűnös életvitelükkel, nekiállnak kimagyarázni, és sajnos sokszor sikerül is nekik. Természetessé válhat, hogy mindenki könyékig vájkál más szemében „szálka” után („én legalább nem vagyok olyan, mint X”), a saját „gerendáját” vagy tudatosan nem veszi észre, vagy nekiáll kidekorálni („én nem vagyok agresszív, csak határozott”, „nem vagyok éles nyelvű, csak őszinte”, „én senkinek sem teszek bizonyságot, nekem más a feladatom”, stb). Ami azt illeti, én is időnként hányingert érzek, amikor azt látom, hogyan gyaláznak irigy emberek (akik semmi különös gyümölcsöt nem tudnak felmutatni az életükben) más, náluk sokkal sikeresebb szolgálókat, gyülekezeteket, mozgalmakat. Még külön honlapokat is fenntartanak, hogy mindenféle létező, és (leginkább) nem létező hibát, tévedést, negatívumot közreadjanak róluk, előszeretettel nevezve őket hamisprófétának, tévtanítónak, antikrisztusinak.

Csak néhány olyan szomorú dolgot említettem, amit közelről kell-kellett látnom, de nagyon hosszú lehetne a lista. Ha az Ego uralkodik, abból csak rossz származik.

Beengedni Jézust

Nekem azonban nem az a szándékom, hogy a rossz felett bánkódjak, hanem hogy felmutassam: létezhet igazi, hiteles, gyönyörű hívő élet, egyéni és gyülekezeti. Ehhez nem is kell mást tenni, mint Jézust beengedni. Nem csak úgy általában, hanem minden egyes helyzetbe, minden életcélunkba, szándékunkba, egész gondolkodásunkba, örömeinkbe, fájdalmainkba; MINDENBE. Ez az, amire Jézus vár. Fontos az üzenet vége, mert az alapján tudjuk az elejét is megérteni. Anélkül csak félelmet gerjesztene, és távolítana az Isten iránti gyermeki bizalomtól. Egyébként hívő életem elején többször is hallottam ezt a levelet fenyegető, vádoló, általánosító hangnemben magyarázni. Nem segítette a hívő életemet, inkább rombolta.

Jézus nem dörömböl, nem rúgja ránk az ajtót, nem veszi ki a döntést a mi kezünkből. És nem azért akar bejutni, hogy aztán gyötrelmes átkokkal sújtson. El akar velünk beszélgetni bensőségesen, őszintén: „bemegyek, vele vacsorázok, és ő velem”. Régen keleten az emberek egész nap keményen dolgoztak (a szőlőmunkások példázata szerint napi 12 órát), és az általános kikapcsolódásuk az volt, hogy leültek egymással vacsorázni, miközben hosszú, bensőséges beszélgetéseket folytattak (Nem volt se TV, se internet, de jól elvoltak ezek nélkül.) Akárki asztalához persze nem ültek le, csak akit megbecsültek, akivel érdemesnek gondolták elbeszélgetni. Jézust például keményen bírálták azért, hogy bűnösökkel ül le egy asztalhoz, de Ő nem bánta, sőt határozottan vállalta, hogy neki azok is értékesek, sőt, pont értük jött. Ez volt a helyzet a laodiceaiakkal is. Jézus nem kertel, amikor a rosszal szembesíti őket, nem is finomkodik. Ezt azonban nem azért teszi, hogy jól beolvasson nekik, hanem hogy ébredjenek rá: AHOGY ŐK ÉLNEK, AZ ÉRTELMETLEN, HAMIS, TORZ! Ráadásul nem csak elégedettek vele, de még büszkék is rá! Görcsösen ragaszkodnak a hamishoz, miközben Jézus kész odaadni nekik az igazit. Valódi szellemi-lelki gazdagságot, hiteles jellemet, benső tisztaságot, és a tisztánlátás örömét.

Ahol Jézus uralkodik

Személyes tapasztalatom az, hogy a valódi, amit Jézustól kapunk, összehasonlíthatatlanul szebb és tökéletesebb, mint saját pótlékaink. Nem lehet egy lapon említeni. Ez minden esetben így van. Mindig örülök, amikor erre rájövök, és sokszor bosszankodom amiatt, hogy miért nem korábban tettem. Jézus azért használ durva kifejezéseket, mert a helyzet is durva. Mindig az önigazultakkal, a hamis gazdagsággal hencegőkkel volt a legkeményebb, mert azoknak a legnehezebb elfogadni a változást. Fennáll a veszélye, hogy egyre jobban belekeményednek a hamisba, egyre torzabbá válnak. Pedig csak be kéne engedni Jézust. Ez az amitől az Egónk legjobban retteg, mert vége az ő uralmának. Jézus keményen figyelmezteti őket, hogy a visszaesés veszélye is valós: „igyekezz (légy buzgó, elszánt), és (úgy) térj meg”, fordíts hátat a torznak, és indulj felém! Az Egód uralkodjon, vagy Jézus, döntsd el! A The Message fordítás megfogalmazása ismerős számomra katonakoromból: Fel! Hátra arc! Futás, indulj!

Nap, mint nap arra vágyom, hogy Jézus szóljon hozzám, beszélgethessünk. Ő legyen az, aki értékel, ne mások, vagy akár én magam. Egyedül Ő az, aki tisztán lát, aki „hű és igaz tanú” bármiről bárki életében. Amit Ő mond, az úgy van, Ő AZ „Ámen”. Ő „Isten teremtésének kezdete”, nem csak az eredetié, hanem az új teremtésé is, Ő halt meg azért, hogy a hamis helyett a valódiban, a szenny helyett a szentségben éljünk. Az Ó- és az Újszövetség egyaránt tanúsítja, amit Jézus itt is idéz:

Péld 3:12 Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.

Zsid 12:6 „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” 

A szeretet üzenete

Ilyen Isten szeretete (és ilyennek kell lenni minden felelősségteljes apa a szeretetének is). Szereti annyira a gyermekét, hogy ne engedje őt belekeményedni a rosszba. Már előre látja a csodálatos végeredményt: „Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.”

A laodiceai üzenet a legmélyebb szeretetből fakadó üzenet. Isten szívének a legmélyébe láttat bele. Győztesnek akar látni, maga mellett, az egész Mindenség felett, az Örökkévaló Trónon, és nem akarja, hogy elmulasztd a lehetőséget! A legkeményebb üzenet tartalmazza a legnagyobb ígéretet is. Uralkodásra lettünk teremtve, nem arra, hogy önvádba meneküljünk kudarcaink miatt, arra pedig végképp nem, hogy büszkén ünnepeljük azokat. Győztesnek lettél temetve Krisztusban, ne nyugodj bele másba. Tény, hogy ezen a földön mindig lesz fejlődni valód, de Jézusnak egész életre szóló programja van erre. Indulj hát!

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár