Gyermeki bizalom szeminárium

Gyermeki bizalom szeminárium

Gyermeki bizalom Istenben

Az Istenben való gyermeki bizalom egyszerűnek tűnik, és valahol az is, mégis nagy kihívást jelent számunkra. Nagyon mélyen be vagyunk programozva arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben kontrolláljuk, irányítsuk az életünket, sőt az Istennel való kapcsolatunkat is. Megpróbáljuk Istent kontrollálni. Ellenőrizzük, hogy vajon tényleg jól irányítja-e az életünket, méltó-e a bizalmunkra. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy mindezt elengedjük, és egyszerűen Istenre bízzuk magunkat. Az Istenben való gyermeki bizalom mindezt el tudja engedni, egyszerűen csak rábízza magát a mennyei Apukájára. El tudja engedni a múlt gyötrelmes terheit és szégyenét, valamint a jövő miatti aggodalmaskodást, félelmet és szorongást, egyszerűen a jelenben él a Vagyok (Jahveh) oltalmazó szárnyai alatt.

Megnézzük, hogy

  • mit jelent gyermeki bizalommal bízni Istenben,
  • milyen akadályokkal találkozunk magunkban,
  • mik az akadályok mélyebb gyökerei,
  • hogyan távolíthatjuk el ezeket az akadályokat.

Megvizsgáljuk 4 ószövetségi hithős példáját is.

1) Noé olyan kijelentéseket kapott Istentől, amelyek teljesen ellentmondtak az addigi élettapasztalatának. Nem vitatkozott Istennel, nem próbálta meggyőzni, hogy nincs igaza, hanem egyszerűen elhitte azt, ami hihetetlennek tűnt a számára, és 100 év tevékeny munkát áldozott arra az alapra, hogy Isten kijelentése, minden szava színtiszta igazság.

2) Ábrahámnak Isten hatalmas ígéreteket adott konkrétumok nélkül. Nem ismerte a célt, halvány fogalma sem volt arról, hogy a népes családjával együtt hova megy, csak a vezetőjét ismerte, és benne bízott. Az ígéretek beteljesülésének emberi reménye csak zsugorodott, de Isten személye volt az út Ábrahám számára. Ahogy Jézus is ezt mondta a tanítványainak: „Én vagyok az út…” (János 14,6).

3) Jób olyan szenvedéseken ment keresztül, amelyeknek a gondolatát sem bírjuk elviselni, de a szívéből nem lehetett kiirtani a gyermeki bizalomhoz való ragaszkodást. A szenvedései felsorolása után fejezi ki a szívében őrzött legmélyebb igazságot: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent.” (Jób 19,25–26)

4) Dávidot Saul éveken át üldözte, állandó veszélyben volt az élete, nem volt egy nyugodt éjszakája sem. Nemcsak arra kérte Istent, hogy védje meg őt. Isten személye volt számára a védelem, ő volt a pajzsa és a kővára. Nem a fenyegetettségével és a félelmeivel foglalkozott, nem erre a problémára kereste Istennél az enyhülést, hanem ehelyett a legnagyobb szenvedélyének hódolt, nevezetesen hogy átélje Isten közelségét és gyönyörködhessen benne.

Ezt a szemináriumot legutóbb április 25-én tartottuk online. Következő időpontért kérünk, látogass vissza később.

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár