Szeretettel köszöntünk téged a kereszténység legnagyobb ünnepén.

Képzeld el úgy magadat, mintha Jézus egyik tanítványa lennél. A Mestert keresztre feszítették, a szívedben megrendülve gyászolod őt, nem érted, hogy Isten miért engedte meg ezt a gyalázatot. Magadat is sajnálod, tele vagy a bizonytalanság érzésével, és fogalmad sincs arról, hogy mire volt jó akkor ez a három év, amit a Mesterrel tölthettél. Arról sincs elképzelésed, hogy mi lesz veled a jövőben. Félsz, hogy téged is letartóztatnak, és ugyanerre a sorsra juthatsz. Az egész helyzet egy totális kilátástalanság. Minden társadon ugyanezt az érzést látod. Egymást erősítitek a félelemben és a csalódottságban. Egyszer csak hirtelen megjelenik köztetek Jézus sugárzó tekintettel, kisimult mosolygó arccal és azt mondja: „Békesség nektek.” Már egészen másképp látsz mindent. A szíved tele van örömmel. Nagyobb változás ment végbe benned ezekben a percekben, mint amennyit az elmúlt három évben változtál. Már értesz mindent, és kimondhatatlanul hálás vagy Isten legnagyobb ajándékáért, az ő egyszülött Fiáért. És pont te vagy az, aki mindezt átélheted. Eszedbe jutnak Jézus szavai, amelyeket a halála előtt mondott nektek:
„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.” János evangéliuma 14,18-20

A hátralévő életedben Jézus megtanítja neked, hogy mit jelent az, hogy ő az Atyjában van, te pedig őbenne, ő pedig benned. Legelőször is azt, hogy őbenne már te is feltámadtál egy új, dicsőséges életre.
„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; … De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! -és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” Efézusbeliekhez írt levél 2,1-7

Ő önmagába helyezett téged, új életet adott, és ezáltal legyőzte benned a bűnt és a halált. Újjászületett keresztényként az az egyik problémánk, hogy saját erőből próbálunk küzdeni a bűneink, gyengeségeink ellen ahelyett, hogy egyszerűen elhinnénk, hogy ezt a győzelmet már megkaptuk.
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
„… Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.” Rómabeliekhez írt levél 8,1-4 és 10-11

Isten a saját Lelkét adta belénk, hogy az ő élete tápláljon bennünket folyamatosan. Mi saját erőből sohasem fogunk tudni győzni a bennünk lévő bűn és halál felett, de Isten élete legyőzi bennünk a bűnt és a halált. Ez a mi feltámadott életünk. Isten élete még a halandó testünket is életre fogja kelteni, hogy az általa adott új, dicsőséges testben élvezhessük az örök életet. Azt is nagyon fontos elhinnünk, hogy kik vagyunk valójában Krisztusban. Amikor folyton abban a gondolkodásmódban és hitben élsz, hogy te újjászületett keresztényként még mindig egy nyomorult bűnös vagy, aki csak azért élhetsz, mert Isten Jézusért folyamatosan megkegyelmez neked és valahogy elvisel téged, mint a bűn nyomorúságában vergődő, esendő, bűnös embert, akkor nem élsz át semmit a feltámadásod öröméből, mert elhiszel egy hazugságot. A hazugságot valóságként éled át, és ezáltal a Sátán megkötözi az elmédet, érzelmeidet, akaratodat. Pedig csak el kellene hinni a kijelentett igazságot:
„Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. … Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Korinthusbeliekhez írt második levél 5,16-21

Amikor újjászülettél, egy fantasztikus csoda történt veled: Isten újjáteremtett téged. Nem változott meg a hajad, kezed, lábad, a jellemed sem változott meg az egyik percről a másikra, de teljesen megváltozott az identitásod. Már Isten gyermeke vagy. Semmi közöd sincs a régi bűnös identitásodhoz, mert azt Jézus a kereszten magára vette a bűneiddel együtt. Te már igaz vagy, sőt Isten azt mondja neked, hogy olyan igaz vagy Krisztusban, mint ő. Az evangélium nemcsak a bűneink bocsánatáról szól, hanem az azonosságunk kicseréléséről is. Feltámadtál. Az ige bátorít minket arra, hogy senkit se ismerjünk test szerint. Ez önmagadra is vonatkozik. A bűn és a halál benned van, de te nem vagy azonos velük. Feltámadtál, újjászülettél, és ennek az a következménye, hogy a bűn és a halál idegenné váltak számodra, bár még benned vannak, már semmi közöd nincs hozzájuk. Ez nem azt jelenti, hogy ha valamilyen vétket elkövetsz, akkor eltolod a felelősséget magadról. Az csak azt jelenti, hogy a benned lévő idegen bűn be tudott csapni téged, mert megengedted magadnak, hogy az új azonosságodat semmibe véve cselekedj, és elnyomtad magadban Isten szelíd Lelkét, életét. De mindez semmit sem változtat az azonosságodon. Te is feltámadott vagy, Isten szeretett gyermeke és családjának tagja!

Mennyei Apukánk áldjon meg benneteket minél bőségesebben az ő életével!
Beregi László

Kapcsolat

Kapcsolat

Címünk: 1143 Budapest,
Hungária krt. 109. 1. em. 2.

Telefon Laci:   +36 20 549 2219
Telefon Ildikó: +36 20 464 1168
Email: graceministrieshun@gmail.com

Eseménynaptár